SISTEMI


 

 

Lov ribe udicom na plovak je najčešći i najpoznatiji način sportskog ribolova naročito pogodan za početnike. Lovi se lakim i osetljivim priborom u kome plovak ima najvažniju ulogu. On je regulator dubine i pokazatelj onoga šta se dešava ispod površine vode. Njegovim izborom odrđ|ujemo osetljivost sistema i daljinu izbačaja a položajem dubinu pecanja. Plovak treba da bude maksimalno osetljiv i lak (balza) i dobro uravnotežen  kako bi ribi pružao što manji otpro prilikom uzimanja mamca.

Postoji bezbroj oblika plovaka, ali u suštini ih možemo podeliti na tri osnovna oblika.  

  • Igličasti plovci

  • Plovci kruškastog oblika

  • Vegler plovci (za engleski našin pecanja)

Sistem 1

Plovak kruškastog oblika se upotrebljava na vodama sa bržim tokom i većom dubinom. Što je voda brža i dubina veća i nosivost plovka bi trebalo da se poveća. Nosivost plovka je od 2-6 gr.

 

 

Sistem 2

Sistem 3

Plovak igličastog oblika je tankog i vretenastog tela, maksimalno je osetljiv i dobro signalizira svaki “trzaj” ribe. Izvesne slabosti pokazuje na pecanju po vetru i po talasima.Upotrebljavamo ga na mirnim i sporotekućim vodama, ne mnogo dubokim, rekama sa sporijim tokom, barama, kanalima i jezerima.Nosivosti je od 0.5 do 3 gr. u zavisnosti na kojoj dubini lovimo i za  koju se ribu opredeljujemo.

Sistem 4

Sistem 5 Za pecanje sa vegler plovcima potreban je štap du`ine 4-4.5 m i sa 13 do 20 provodnika (meč štapovi). Vegler plovak je sa najlonom u vezi u samo jednoj tački , tako da je veoma osetljiv i samim tim broj promašaja je mnogo manji. Plovak  uglavnom ima otežanje u samom telu pa je stoga otežanje na predvezu manje te je ujedno i otpor ribi manji.

[Pecanje na plovak][Primama] [Mali saveti] [Tereni]

[Plovak][Udice] [Sistemi] [Štapovi][Recepti][Sastojci] [Način hranjenja] [Novi Sad]


WebGr@fika2000,Novi Sad,2000